เรียนและทำงานแคนาดา [ Certificate & Diploma ] แคนาดา


เรียนสายอาชีพต่างประเทศ 

การเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร Certificate & Diploma ที่ประเทศแคนาดา มีเปิดสอนทั้งในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และสถาบันเอกชน ระยะเวลาหลักสูตร และความเข้มข้น จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสาขาที่เรียน

วิทยาลัยแคนาดา Diploma แคนาดา 
เรียนคอร์สวิชาชีพ สาขาที่นิยมเรียน จบแล้วทำงานแคนาดาต่อได้
❤ สาขายอดนิยมของ Diploma แคนาดา วิทยาลัยแคนาดา สำหรับนักเรียนไทย 
▸ Tourism and Hospitality Management ♡ การท่องเที่ยว การโรงแรม
▸ Business ♡ บริหารธุรกิจ
▸ Technology ♡ ไอที โปรแกรมเมอร์ ไอทีแอดมินฅ
▸ Health Care ♡ พยาบาลวิชาชีพ ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลเด็ก วิทยาลัยแคนาดา

แนะนำให้เลือกรัฐ และ เมืองที่จะไปก่อน เพราะแคนาดามีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก มีความแตกต่างกันทั้งพื้นที่ผู้คน และ สภาพอากาศ เช่น เมื่อดู จากแผนที่ "แวนคูเวอร์" หลายคนรู้จักชื่อแต่ไม่รู้ว่า เมืองนี้อยู่ตรงไหนของแคนาดา เมืองนี้อยู่ไม่ห่างจากซีแอตเทิล ของอเมริกา สามารถข้ามฝั่งไปได้เลย หากมีวีซ่าอเมริกา แวนคูเวอร์มีอากาศดีที่สุดในประเทศ ♡ ไม่หนาวแบบติดลบทุกๆปี คนไทยนิยมไปอยู่อยากดูลึกๆ คลิก หรือ ใช้ 2 นิ้ว ที่แผนที่เพื่อลากดู เมืองเองได้ในมือถือDiploma Canada แคนาดา
❤ คอร์สระยะสั้นทางวิชาชีพ ที่ แคนาดาเปิดโอกาสให้นักเรียนไทยทำงาน มีอาชีพได้ที่แคนาดา 
✔ มีโอกาสฝึกงานที่แคนาดา ระหว่างเรียนหลักสูตร CO-OP
✔ คอร์สวิชาชีพ ระหว่างเรียน สามารถทำงาน Part-time ได้สูงสุด 20 ชั่วโมง/สัปดาห์
✔ ช่วงฝึกงาน ในหลักสูตร CO-OP สามารถทำงานได้ full time
✔ ที่พักนักศึกษาต่างชาติ มีทั้งหอพัก โฮมสเตย์ อพาร์ทเมนต์
✔ นักเรียน ขอวีซ่าทำงาน เมื่อจบการศึกษาได้สูงสด 3 ปี

เรียนคอร์สวิชาชีพ วิทยาลัยแคนาดา จบแล้วทำงานแคนาดาต่อได้
เรียน Diploma แคนาดา มีสาขา อะไรบ้าง
✪ สาขาที่นิยมเรียน ในสถาบันต่างๆ ของแคนาดา เช่น
▸ School List
▸ Business บริหารธุรกิจ
▸ Design & Art ดีไซน์
▸ Technology ไอที โปรแกรมเมอร์ เน็ตเวิรค์แอดมิน
▸ Tourism & Hospitality Management การท่องเที่ยว การโรงแรม
▸ Food and Beverage เครื่องดื่ม
▸ Journalism & Mass Communication
▸ Economic เศรษฐศาสตร์
▸ Engineering วิศวกรรม
▸ Education การศึกษา
▸ Fashion แฟชั่น
▸ Aviation การบิน
▸ Health Care ดูแลผู้สูงอายุ
▸  Language ภาษาศาสตร์

วิทยาลัยแคนาดา Certificate & Diploma แคนาดา 
หลักสูตรระยะ 2 ปี จบแล้ว ขอวีซ่าทำงานต่อ ได้ (PGWP) เมื่อจบวิทยาลัยแคนาดา 


วิทยาลัยแคนาดา
Certificate and Diploma in Canada
คุณสมบัติในการสมัครเรียน Certificate และ Diploma แคนาดา
▸ จบวุฒิ ม. 6 ขั้นต่ำ หรือ จบป.ตรี ไม่จำกัดสาขา (แนะนำ)
สมัครเรียนในสาขาที่แตกต่างไปจากหลักสูตรที่จบมา ไม่แนะนำให้เรียนสาขาซ้ำซ้อน
(การเลือกสาขา และการเขียนเรียงความ statement of purpose ว่าเราลงเรียนสาขานี้ไปเพื่ออะไร จะมีส่วนช่วยในการพิจารณาวีซ่า)

▸ ผลสอบภาษาอังกฤษ ระดับดี
- IELTS 5.5 หรือ TOEFL iBT 60
Q : หากคะแนนภาษาอังกฤษไม่ถึงสมัครเรียนได้ไหม
A: ได้คะ หากมีผลภาษามาด้วยจะดีมาก

เงื่อนไขแต่ละหลักสูตรก็จะแตกต่างกันออกไป
- ตัวอย่าง เช่น หลักสูตร Certificate 6 เดือน ควรมีทักษะภาษาอย่างน้อย 4.5+
- สถาบันเอกชนบางแห่งอาจรับนักศึกษาเข้า หากผลภาษา IELTS 4.5+
- สถาบันบางแห่ง สามารถใช้ผลการสอบวัดระดับ online test จากสถาบันตนเองได้
Q : ระยะเวลาการสมัครนานไหม ควรสมัครเข้าเรียนเมื่อไหร่ก่อนเปิดเทอม
A :

♡ วิทยาลัยของรัฐบาล แคนาดา
- เปิดรับสมัครเข้าเทอมที่ 1 (เดือนกันยายน) ประมาณ 15 กุมภาพันธ์
- เปิดรับสมัครเข้าเทอมที่ 2 (เดือน มกราคม) ประมาณ 15 กันยายน

♡ วิทยาลัยเอกชน หรือ สถาบันเอกชน
- จะมีการเปิดเรียนแตกต่างกันไป และ ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการสั้นกว่า แต่บางสาขา ที่มีความต้องการสม้ครสูง อาจจะเต็มเร็ว
แนะนำให้สมัครก่อนประมาณ 5- 6 เดือน (ควรเผื่อระยะเวลาการขอวีซ่าไว้ด้วย)
Q : เรียนสายอาชีพที่แคนาดา เปิดรับกี่รอบต่อปี
A : การเข้าเรียน ในสายอาชีพแคนาดา ปกติจะเริ่มในเดือนกันยายนของทุกปี

แต่ละภาคการศึกษา มีระยะเวลาดังนี้
① ภาคฤดูใบไม้ร่วง (Fall Term) กันยายน – ธันวาคม
② ภาคฤดูหนาว (Winter Term) มกราคม – เมษายน
③ ภาคฤดูร้อน (Summer Term) พฤษภาคม – สิงหาคม
Q : ปีการศึกษาของวิทยาลัยแคนาดา มีกี่ระบบ
A : โดยทั่วไปมี 2 แบบ คือ
▸ ระบบ 2 เทอม เริ่มตั้งแต่ กันยายน ถึง พฤษภาคม
▸ ระบบ 3 เทอม รวมภาคฤดูร้อน ช่วง พฤษภาคม ถึง สิงหาคม เทอมปกติ เริ่มตั้งแต่ กันยายน ถึง พฤษภาคม
Q : ค่าเล่าเรียน เรียนสายอาชีพ ของ แคนาดาประมาณเท่าไหร่
A : ค่าเล่าเรียน ประมาณ CAD $12,000 – $20,000 ต่อปี เฉลี่ยประมาณ 360,000 บาท
Q : ค่าที่พัก ประมาณเท่าไหร่
A : ค่าที่พักค่าอาหาร ตกประมาณอยู่ที่เดือนละ CAD 1,200 หรือ CAD15,000 ประมาณ 3.6 แสน บาท/ปี

✪ Diploma Canada แคนาดา
ตัวอย่างค่าเรียน การท่องเที่ยว บริหารธุรกิจ การโรงแรม การเงิน

สถาบัน หลักสูตรวิชาชีพ ค่าเรียน เริ่มที่ (CAD) ค่าเรียน บาท/ปี 
Centennial College  Tourism 8,623  224,000
Centennial College  Business - Marketing  8,551  221,500
Niagara College Business - Inter Business 8,537  222,000 
Niagara College Business - Accounting 8,537  222,000 
✈ ราคาโดยประมาณ อาจเปลี่ยนแปลงตาม สถาบันในวันที่ชำระเงิน

วิทยาลัยแคนาดา 
✪ FAQ 
Diploma Canada แคนาดา
Q : ทำงานระหว่างเรียนที่วิทยาลัยแคนาดาได้ไหม เมื่อลงคอร์สเรียน
▸ การทำงานระหว่างเรียน ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่นักเรียนสมัคร
หากเป็นหลักสูตรที่มีการฝึกงาน Co-op program ก็จะสามารถทำงานได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ระหว่างเรียนและฝึกงานได้ Full time
▸ การทำงานนอกสถาบันการศึกษา นักเรียนต้องมี Study Permit
▸ การทำงานหลังจบการศึกษา : ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่จบการศึกษา

No. Institution Name City
1 Greystone College Vancouver, Toronto, Montreal
2 ILAC Higher Education Vancouver, Toronto
3 Niagara College Niagara region (Ontario)
4 Bay River College Calgary
5 Sterling College Vancouver
6 Canadian Tourism College Vancouver, Surrey
7 Langara College Vancouver
8 Columbia College Vancouver
9 Camosun College Victoria
10 Centennial College Toronto
 เรียนสายอาชีพที่วิทยาลัยแคนาดา
 
No. Institution Name City
11  Bow Valley College Calgary 
12  British Columbia Institute of Technology Richmond
13 Capilano University  Vancouver
14 Durham College  Vancouver
15  Fraser International College  Vancouver
16  Herzing College  Montreal
17 International College of Manitoba University  Winnipeg
18  Justice Institute of British Columbia Westminster
19 Lambton College Sarina
20  Merrick Preparatory School 
No. Institution Name City
21 Ryerson University International College Toronto
22 Sheridan College  Toronto
23 St Lawrence College Scarborough
24 Stenburg College   Surrey
25 Toronto Film School Toronto 
26 Toronto School of Management Toronto
27 Trebas Institute  Montreal
28 Trent University
29 Villanova College King City
เลือกเมือง เลือกคอร์ส เลือกวิทยาลัย ที่แคนาดา
❯❯ เรียน Certificate/ Diploma ออสเตรเลีย
❯❯ เรียน Certificate/ Diploma นิวซีแลนด์
❯❯ เรียน Certificate/ Diploma อังกฤษ
❯❯ เรียน Certificate/ Diploma อเมริกา
❯❯ เรียน Certificate/ Diploma แคนาดา
❯❯ เรียน Certificate/ Diploma สิงคโปร์
❯❯ เรียน Certificate/ Diploma ยุโรป

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด