เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ 

▸โรงเรียนมัธยม เกาะเหนือของนิวซีแลนด์  ค่าใช้จ่ายเพียง 7-8 แสนบาท ต่อปี
▸โรงเรียนมัธยม เกาะใต้ของนิวซีแลนด์ ค่าใช้จ่ายเพียง 6-7 แสนบาท ต่อปี
▸ โรงเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ ราคาโปรโมชั่น คลิก
▸ ข้อมูลนิวซีแลนด์  
 * หลาย โรงเรียน ค่าเทอมถูกกว่า โรงเรียนมัธยมอินเตอร์ในไทย 

✔  ปลอดภัย ไร้กังวล สำหรับผู้ปกครอง
✔  เดินทางในเมืองสะดวกสบาย
✔  สุขภาพปลอดภัย อากาศดี
✔  เลือกที่พักแบบ โรงเรียนอยู่ประจำ หรือ พักโฮมสเตย์ ได้ตามต้องการ
✔  โรงเรียน ชายล้วน / หญิงล้วน / แบบสหศึกษา  


 สนใจทักมาคุยกัน ก่อนตัดสินใจ 

ฟังประสบการณ์ไป New Zealand High School 

หลักสูตรมัธยมในประเทศนิวซีแลนด์ 
▸ ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับผู้ปกครอง และ นักเรียนในประเทศไทย ผู้ปกครองโดยส่วนใหญ่ วางแผนให้บุตรหลานไปศึกษาต่อ เพื่อให้บุตรหลานใช้ภาษาอังกฤษได้ทัดเทียมกับเจ้าของภาษา 
▸ ได้ความรู้แน่น  เรียนรู้ วิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้แนวคิด การปฏิบัติตน  ฝึกระเบียบวินัย เช่นเดียวกับนักเรียนนิวซีแลนด์
▸ โดยส่วนใหญ่ จะเริ่มรับนักเรียนต่างชาติในชั้น Year 7 (อายุ 11 ปี) ขึ้นไป หากต้องการสมัครเรียนในชั้นเรียนที่ต่ำกว่า นักเรียนจะต้องมีผู้ปกครองเดินทางไปด้วย 


หลักสูตรมัธยมศึกษานิวซีแลนด์

 ▸ ระบบการศึกษาโรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ เป็นอย่างไร < คลิกอ่าน

 โรงเรียนนิวซีแลนด์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
▸ ระดับมัธยมต้นนิวซีแลนด์ อายุ 11-12 ปี (Year 7-8)

มัธยมต้นประเทศนิวซีแลนด์ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น มุ่งเน้นการสร้างพื้นฐานการเรียนที่เข้มข้นขึ้นกว่าในชั้นประถม นักเรียนจะพัฒนาความสามารถในการคิด การสร้างความมั่นใจในตัวเอง และการค้นหาความสนใจของตัวเอง โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นสะพานเชื่อมระหว่างโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของ นิวซีแลนด์

 โรงเรียนนิวซีแลนด์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
▸ระดับมัธยมปลายนิวซีแลนด์อายุ 13-18 ปี (Year 9-13)

เลือก NCEA Cambridge or IB แบบไหนดีกว่า เมื่อไป โรงเรียนนิวซีแลนด์ ? 

▸  โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งอาจเป็นที่รู้จักในนาม College จะศึกษาเพื่อให้ได้รับคุณวุฒิ National Certificate of Educational Achievement (NCEA)
▸  โรงเรียนมัธยมศึกษา นิวซีแลนด์ ยังมีวิชาสายอาชีพ เช่น การท่องเที่ยวและการโรงแรม ให้เลือกเรียน
International Baccalaureate
▸  บางโรงเรียนที่ นิวซีแลนด์ มีหลักสูตร Cambridge International Examinations และหลักสูตร International Baccalaureate สำหรับนักเรียนอีกด้วย ทั้ง 2 หลักสูตร มีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่า นักเรียนอยากไปเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่ไหน ในสาขาใด ปรึกษาเจ้าหน้าที่ของเรา 
▸  เมื่อเรียนจบในระดับมัธยมศึกษาในนิวซีแลนด์ นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตร National Certificate of Educational Achievement (NCEA) ซึ่งประกาศนียบัตร NCEA มีทั้งหมด 3 ระดับ นักเรียนจะเรียนและสอบเพื่อให้ได้ NCEA ใน 3 ปีสุดท้ายของการเรียน (Year 11-13)
▸ นักเรียนที่มีผลการเรียนดี จะได้ระดับ Merit (M) หรือ Excellence (E) โดยนักเรียนจะเรียน 5 วิชาในแต่ละปี

ประเภทโรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์  

☺ โรงเรียน นิวซีแลนด์ 

โรงเรียนรัฐบาลนับว่าเป็นภาคส่วนที่ใหญ่ที่สุดที่ นิวซีแลนด์  โดยมีผู้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษา ของโรงเรียนเหล่านี้ตั้งอยู่ทั่วประเทศ นิวซีแลนด์ และมีจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ สำหรับทุกคน โดยไม่คำนึงถึงว่านักเรียนอยู่ที่ใด รายได้มากน้อยแค่ไหน หรือภูมิหลังเป็นอย่างไร 

 

โรงเรียนนิวซีแลนด์  มี  3  ประเภท ได้แก่ 

โรงเรียนรัฐบาล นิวซีแลนด์ (state school or public school) โดยทั่วไปจะมีเด็กชาวนิวซีแลนด์มากกว่า 85% เข้ารับการศึกษา

โรงเรียนกึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน นิวซีแลนด์ (state-integrated school) ซึ่งอาจดำเนินการโดยนิกายศาสนาหรือใช้วิธีการสอนเฉพาะทาง

โรงเรียนเอกชน นิวซีแลนด์ (independent / private school) มีเอกชนเป็นเจ้าของ โดยทั่วไปจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าโรงเรียนรัฐบาลกว่าเท่าตัว


โรงเรียนรัฐบาลเป็นระบบที่เปิดกว้างและ  นักเรียนต่างชาติสามารถเข้าได้  แต่ไม่ทุกโรงเรียนที่รับนักเรียนต่างชาติ  โรงเรียนส่วนมากเป็นระบบที่เหมือนกับโรงเรียนรัฐบาลและพยายามจัดให้มี การศึกษาทั่วโรงเรียนสหศึกษา แต่มีบางแห่งก็มีชายล้วน หรือ หญิงล้วน


ส่วนใหญ่ นอกจากนี้โรงเรียนเหล่านี้ยังรู้จักกันในเชิงระบบ  เป็นระบบส่วนใหญ่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและกำหนดค่าเล่าเรียนต่ำ นอกจากนั้นยังมีโรงเรียนคาทอลิกที่เป็นอิสระรับนักเรียนเพศเดียว


ค่าเล่าเรียนของโรงเรียนเอกชนที่เป็นอิสระแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามการช่วยเหลือค่าเล่าเรียนสำหรับครอบครัว ที่ประสบปัญหาด้านการเงินเป็นเรื่องธรรมดามาก โรงเรียน  

 

โรงเรียนประจำ ดีไหม? 

โรงเรียนประจำของนิวซีแลนด์ เอาใจใส่อย่างใกล้ชิดตามความต้องการของนักเรียน แต่ละคนที่จากบ้านมา นักเรียนประจำ ได้รับประโยชน์จากลักษณะของโรงเรียนและหลักสูตร การอยู่ประจำ ก็ยังได้ประสบการณ์ที่เสริมสร้างชีวิตและมิตรภาพ 


โรงเรียนไป-กลับกับ โฮมสเตย์ สะดวกหรือเปล่า?

ตลอดจน ความมั่นใจและการเป็นตัวของตัวเองเพิ่มขึ้นในโฮมสเตย์ นักเรียนอยู่กับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ พร้อมอาหารทุกมื้อ ตลอดจนความช่วยเหลืออื่น ๆ มากมายที่ทดแทนการจากบ้าน  


โรงเรียนที่นิวซีแลนด์ 1. ปีการศึกษา แบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 ภาคเรียน   ภาคเรียนละประมาณ2. เดือนกว่า ๆ โดยเริ่มที่ประมาณมกราคม ถึงเมษายนเป็นเทอมแรก     เทอมที่ 2 เริ่มประมาณพฤษภาคมถึง กรกฎาคม   ภาคเรียนเทอมที่ 3 เริ่มที่กรกฎาคมถึงกันยายน. และเทอมที่ 4 เริ่มที่ ตุลาคมถึงธันวาคมตามลำดับ  

แต่ละเทอมจะมีช่วงเบรคระหว่างเทอม และ มีวันหยุดแต่ละช่วงแล้ว เทศกาลของประเทศนิวซีแลนด์.   ยกเว้นเทอมสุดท้าย ปิดเทอมใหญ่จะปิดประมาณ 2 เดือนตั้งแต่ ช่วงก่อนคริสต์มาสไปจนถึงปลายมกราคม

ค่าใช้จ่ายของโรงเรียนนิวซีแลนด์

▸ สำหรับโรงเรียนรัฐบาล ค่าเล่าเรียน + ค่าครองชีพ  ปีละ 600,000 – 750,000 บาท  
▸ สำหรับโรงเรียนเอกชน ค่าเล่าเรียน + ค่าครองชีพ  ปีละ 900,000 - 1,200,000 บาท  
* ค่าเรียน ค่าทีพัก ค่าเดินทาง ขึ้นอยู่กับขนาดโรงเรียน  และ ทำเลที่ตั้งแต่ละโรงเรียนด้วย


☺  FAQ

Q : อยากส่งลูกไปเรียนประถมและมัธยมที่นิวซีแลนด์ พ่อและแม่เดินทางไปดูแลด้วยได้ไหม  ?
Ans : ทำได้   ผู้ปกครองสามารถขอวีซ่าติดตามลูก   เงื่อนไขคือลูกต้องอายุไม่เกิน16 ปีและ ได้ถึงลูกอายุ18 ปี จากประสบการณ์เด็กไทยก็ไปตั้งแต่ประถมปลายจนถึงมัธยมปลาย พ่อและแม่ ต้องจ่ายค่าเรียนลูกแบบนักเรียนต่างชาติและ วีซ่าติดตามได้เพียงผู้ปกครอง 1 ท่าน ต่อเด็ก1คน

ผู้ปกครองขอยื่นเรียนและทำงานได้ช่วงที่ลูกไปเรียนเท่านั้น  วีซ่าเน้นให้ดูแลลูก 

Q :  ส่งลูกไปเรียนที่นิวซีแลนด์ สอบเข้ายากไหม  ?
Ans :  ระดับมัธยมจะไม่มีสอบเข้า แต่พิจารณาจาก เกรดของนักเรียนและ ผลภาษาอังกฤษย้อนหลังของ นักเรียน

Q : โดยทั่วไปโรงเรียน นิวซีแลนด์ แบ่งออกเป็นกี่ประเภท  ?
Ans :   3 ประเภท คือ รัฐบาล กี่งรัฐบาล และ เอกชน การเลือกโรงเรียน นิวซีแลนด์ ให้เหมาะกับลูกขึ้นกับ คุณภาพ ขนาดของ โรงเรียน  มียูนิฟอร์มแต่งกายใน โรงเรียน ใน โรงเรียน ส่วนใหญ่จะมีชุดยูนิฟอร์มให้ใส่แบ่งตามฤดูกาล   

โรงเรียน นิวซีแลนด์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทอย่างที่เล่าให้ฟังก็จริงอยู่ แต่การเลือก โรงเรียนที่เหมาะสมให้กับลูกของเราเอง ย่อมต้องมีรายละเอียดปลีกย่อยมากกว่านั้น 

Q :  ควรเลือก โรงเรียนจากอะไรเป็นบ้างเป็นสิ่งแรกๆ ?
Ans :   พ่อแม่ควรดูจากความสนใจ ความถนัด อุปนิสัยของเขาเป็นหลักเพราะโรงเรียน นิวซีแลนด์ ที่ว่ามาตรฐานเท่ากันนี้จะแบ่งเป็นโรงเรียนชายล้วน  โรงเรียน หญิงล้วน โรงเรียนสหศึกษา จำนวนนักเรียนในโรงเรียนมากหรือน้อย ที่พักเป็นแบบโรงเรียนประจำหรือโรงเรียนไป - กลับ 


โรงเรียน เน้นเรียนด้านไหน หรือเน้นกิจกรรม กีฬาใด อยู่ในเมืองใหญ่หรือ เมืองเล็ก อยู่ใจกลางเมือง หรืออยู่นอกเมือง มีระบบการคมมาคม เช่น รถไฟฟ้า รถเมล์ ไหม การเลือกดูตั้งแต่อากาศว่า จะเลือกอยู่เกาะเหนือหรือเกาะใต้ของ นิวซีแลนด์         

Q :  ไปเรียนโซนไหนของนิวซีแลนด์ดีกว่ากัน  ?
Ans :  ถ้าเคยดูคลิปเกี่ยวกับ ประเทศนิวซีแลนด์จะพบว่า เกาะเหนือนั้นมีผู้คนมาก อาคารบ้านเรือนมีสีสันมากกว่า นิวซีแลนด์ มีวัฒนธรรมผสมผสานจากชาวพื้นเมือง จากคนหลายเชื้อชาติ อากาศก็ค่อนข้างอุ่นและมีแสงแดดมากกว่าเกาะใต้ของ นิวซีแลนด์ 

โรงเรียน แถบเกาะใต้จะออกแนวขรึม ๆมีความเป็นยุโรป อากาศจะเย็นกว่าเกาะเหนือประมาณ 5-10 องศาเซลเซียส ภูมิประเทศ ริมทะเลหรือติดเชิงเขาก็มีให้เลือกมากมาย แต่อาจจะเหงาๆ หน่อย 

 Q : กลับไทยช่วงไหนดี เวลาปิดเทอมใหญ่ หรือ ปิดเทอมเล็ก  ?

Ans :  สังเกตว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่จะให้ลูกกลับบ้านปีละ 2 ครั้ง คือ ปลายเทอม 2 (กรกฎาคม) ซึ่งเป็นช่วงที่หนาวที่สุดของปีที่ นิวซีแลนด์  และ อีกครั้งคือช่วงปลายปีซึ่งส่วนมากหากไม่มีสอบอะไร นักเรียน ก็จะกลับมาในวันหยุดเดือน ธันวาคม ซึ่งมีหลายวัน แถมได้หยุดยาว และมีโอกาสได้ฉลองปีใหม่กับทางบ้านทุกครั้งไปอยู่ประจำหรือไป - กลับดี

 Q :  โรงเรียน แบบอยู่ประจำ หรือ พักกับโฮสแฟมิลี่ดีกว่ากัน ?

Ans :  ดีทั้งคู่แหละ  แต่การเลือกที่พักดีคนละอย่าง แล้วแต่ว่าเด็กจะชอบแบบไหน  ผู้ปกครองมีความประสงค์อย่างไร เช่น   หากน้อง นักเรียน เป็นเด็กที่อยู่ในกฎระเบียบได้ เคยอยู่ โรงเรียน ประจำมาก่อน อยากมีเพื่อนวัยเดียวกันเยอะๆ  นักเรียน ชอบทำกิจกรรม เข้ากับเด็กในวัยเดียวกันได้ดี 

แนะนำให้ เลือกที่จะอยู่ประจำ แต่หากเด็ก นักเรียน ต้องการความเป็นส่วนตัว อยู่บ้านแบบมีผู้ใหญ่คอยให้คำปรึกษา  ไม่คุ้นเคยกับการอยู่กับคนหมู่มาก  และไม่ชอบ กฎเคร่งครัดของหอพัก โรงเรียน  คุ้นเคยกับการอยู่บ้าน โฮมสเตย์น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า


Q : เจ้าหน้าที่ ช่วยดูแลประสานงาน ทำอะไรให้เราบ้าง ?

Ans : โรงเรียนนิวซีแลนด์ ส่วนใหญ่จะมีเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลประสานงาน  ที่เรียกว่า   Inter-national Officer  ช่วยจัดการเรื่องการเข้าอยู่ประจำ การหาโฮมสเตย์ให้กับนักเรียนก่อนที่จะไปถึง บางโรงเรียนจะมีการจัดงานสังสรรค์ระหว่างเจ้าของโฮมสเตย์

บาง โรงเรียนก็เป็นคนไทย บาง โรงเรียน อาจเป็นชาติอื่นที่เคยมาอยู่ มาเรียนที่นิวซีแลนด์  ทำให้เข้าใจ นักเรียนต่างชาติได้ดี

 

Q : ควรไปเริ่มช่วงไหนดี   ?

นิวซีแลนด์แบ่งภาคการศึกษาออกเป็น 4 ภาคเรียน ดังนี้

เทอม  1  - กุมภาพันธ์ - เมษายน  นักเรียนยังไปไม่ได้ เพราะส่วนใหญ่ยังไม่จบเทอม 2

เทอม  2  - เมษายน    - มิถุนายน  (แนะนำไปเริ่มเทอมนี้ มากที่สุด)

เทอม  3  - กรกฎาคม  -กันยายน   (ไปได้นะหากไปช่วงเทอม 2 ไม่ทัน)

เทอม  4  - ตุลาคม      -ธันวาคม    (ไม่แนะนำไปเทอมนี้ เพราะเป็นเทอมสุดท้ายของปี)


โรงเรียนในนิวซีแลนด์นั้นเปิดรับทุกเทอม แต่ถ้าจะให้ดีควรไปตั้งแต่  เทอมต้นของปีการศึกษา แต่คงยากสำหรับ นักเรียนไทยที่จบเทอม 2 ช่วง มีนาคมเป็นส่วนใหญ่ 

เริ่มเรียนพร้อมๆ เพื่อน  นักเรียนก็จะมี การปรับตัวได้ดีกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราเป็นชาวต่างชาติที่ต้องปรับภาษา ก็ควรไปเรียนให้ทันเทอม  2 จะดีที่สุด ☺ 


เริ่มเรียนช้า มีผล ทำให้ตามคนอื่นทันได้ยาก  หากต้องเริ่มเรียนเทอม 3 อาจเรียนไม่รู้เรื่องไปเหมือนกัน หรือ เวลาแบ่งกลุ่ม ก็มีเข้ากลุ่มได้ยาก ไม่แนะนำให้ไปเทอม 4 เพราะ ใกล้สอบปลายปี และ มักเรียนตามเพื่อนๆ ไม่ทัน

ตัวอย่างบรรยากาศ โรงเรียนมัธยม นิวซีแลนด์
ควรสอบถามข้อมูลต่างๆ ที่อยากทราบจากทางโรงเรียนให้ละเอียด ก่อนตัดสินใจเลือกโรงเรียนที่คิดว่าเหมาะสมกับลูกของเรามากที่สุด 

เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ 
Dream Abroad
โทร 061 4324575 

เพิ่มเพื่อน Dreamabroad

โรงเรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์  (แนะนำ)


No. School Name City State
1 Whangarei Boys’ High School Whangarei North Island
2 Whangarei Girls’ High School Whangarei North Island
3 Westlake Boys’ High School Takapuna North Island
4 Westlake Girls’ High School Takapuna North Island
5 Massey High School Takapuna North Island
6 Albany Junior High School Albany North Island
7 Pukekohe High School Pukekohe North Island
8 Pukekohe Intermediate School Pukekohe North Island
9 One Tree Hill College Auckland North Island
10 Long Bay College Long Bay North Island
11 Te Puke High School Te Puke North Island
12 Waimia College Nelson North Island
13 Nelson College Nelson North Island
14 St John’s College Hamilton North Island
15 Palmerston North Boy’s High School Palmerston North South Island
16 Palmerston North Girl’s High School Palmerston North South Island
17 Wakatipu High School Queenstown South Island
18 Fiordland College Te Anau South Island
19 Riccarton High School Christchurch South Island
20 Wainuiomata School Wellington South Island
21


22


 สนใจสมัครโรงเรียนอื่นๆ ที่นิวซีแลนด์ สอบถามมาได้  

#เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์   

#โรงเรียนนิวซีแลนด์ 

#New-Zealand High School

เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์  เรียนต่อนิวซีแลนด์ New Zealand Highschool

#มัธยมของนิวซีแลนด์ #NewZealandHighschool  #โรงเรียนนิวซีแลนด์

เรียนต่อนิวซีแลนด์ มัธยม ค่าใช้จ่าย 

เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์

▸ อ่านต่อ 

เรียนต่อนิวซีแลนด์
Dream Abroad

โทร 061 4324575 
เพิ่มเพื่อน Dreamabroad


สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด