สนใจสมัคร ทักไลน์ @Dreamabroadนักเรียนแลกเปลี่ยน High School Exchange

✪ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา F1 Academic Exchange รับประกันได้โฮส 100%  >> คลิกเพื่ออ่านข้อมูล

นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา ,นักเรียนแลกเปลี่ยนนิวซีแลนด์ ,นักเรียนแลกเปลี่ยนแคนาดา, High School Exchange

 ดูรูปเพิ่มเติม
สนใจ เข้าร่วมโครงการ ทักมาคุยกัน 
  Dream Abroad
โทร 061 4324575
 

✪ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก แล้ว สมัครเลย!
✪ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา เยอรมัน ฝรั่งเศส และ อีกหลายประเทศที่ยุโรป [ คลิก! ]

ค่าใช้จ่ายโครงการ นักเรียนแลกเปลี่ยน ?

ค่าโครงการ
  บาท / ปี 
โครงการ นักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ
 เริ่มต้นที่ 4 แสน บาท

 ค่าใช้จ่ายนี้ คือ ค่าใช้จ่าย 1 ปีการศึกษา (ขึ้นอยู่กับประเทศที่เลือกเดินทาง) 


โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเยาวชน ระดับมัธยมศึกษา ต่างประเทศ

▸  นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  ได้เข้าเรียนร่วมชั้นเรียนกับนักเรียนในประเทศปลายทาง ได้แก่ อเมริกา เยอรมนี และ ยุโรป  นักเรียนต้องตั้งใจเรียน เพื่อให้ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
▸  นักเรียนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งของโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน
▸  นักเรียนจะสามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการเรียนต่อระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท  หรือ แนวทางในการ ประโยชน์ในการทำงาน
▸  เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีของประชากรโลก การเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน น้องๆจะต้อง ผ่านการสอบคัดเลือก และ มีคุณสมบัติตรงกับที่องค์กรปลายทางต้องการ   
▸  คลิกดูรายละเอียดที่  ❯❯  ดูโปสเตอร์  

  

อยากส่งลูกเป็น นักเรียนแลกเปลี่ยน ต่างประเทศ

 เลือก
นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา หรือ ยุโรป
Dream Abroad 
โทร 061 4324575 
เพิ่มเพื่อน Dreamabroad
 
นักเรียนแลกเปลี่ยน นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา  เยอรมัน ยุโรป

❯❯  นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา
❯❯  นักเรียนแลกเปลี่ยนเยอรมนี
❯❯  นักเรียนแลกเปลี่ยนยุโรป 

❯❯  นักเรียนแลกเปลี่ยนแคนาดา
❯❯  นักเรียนแลกเปลี่ยนนิวซีแลนด์ 
❯❯  นักเรียนแลกเปลี่ยนออสเตรเลีย
❯❯  นักเรียนแลกเปลี่ยนอังกฤษ

ระยะเวลาโครงการ "นักเรียนแลกเปลี่ยน "

▸ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน แบบ Academic Year Program  ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา  
▸ ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (ประมาณ 10 เดือน)

สมัครได้แล้ว เดินทางช่วงไหน   ?
▸ นักเรียนจะเดินทาง ประมาณช่วงเดือน สิงหาคม/กันยายน ของทุกปี 

คุณสมบัติของผู้สมัคร "นักเรียนแลกเปลี่ยน"

▸  สถานะภาพเป็นนักเรียนของ โรงเรียน ที่มีอายุระหว่าง 14 -17 ปี
     - อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี  แต่ไม่เกิน 18 ปี ก่อนการเดินทาง 
▸  กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.3  ม.4  ม.5
▸  ผลการเรียนเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 2.50
▸  ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาหลักของหลักสูตรค่อนข้างดี 
     - เกรดวิชาภาษาอังกฤษ และ วิชาหลักพื้นฐาน 3 ปีย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 2.50 
▸  นักเรียนมีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ และปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี
▸  นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ต้องห้าม
▸  ค่าโครงการ รวม ค่าเทอม + ค่าที่พัก
▸  คลิกดูรายละเอียดที่  ❯❯  โปสเตอร์  

#เรียนมัธยมต่างประเทศ

 โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
ค่าโครงการ (฿) / ปี
  

อเมริกา  เริ่มเรียน ส.ค. 

6.5 แสนบาท

เยอรมนี  อิตาลี  ฝรั่งเศส  *

4 แสนบาท

หมายเหตุ * เริ่มเรียน ส.ค. - ก.ย. ขึ้นกับ โรเ
✪ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน *ไม่รวมค่าวีซ่าและตั๋วเครื่องบิ
✪ สมัครสอบได้ทุกวันทำการ ส่งเอกสารทางอีเมล i[email protected]   
✪ นักเรียนแลกเปลี่ยน ปี 2566-2567 เปิดรับสมัครวันนี้  เดินทางปีการศึกษาหน้า 

>> สนใจสมัคร ทักไลน์ @Dreamabroad คลิก << 

 นักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ

กรอกแบบฟอร์มสมัครสอบ

 Form ลงทะเบียน

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
① . ขอใบสมัคร "โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ" จากเจ้าหน้าที่ Dream Abroad 
  คลิกดู ที่  ❯❯  โปสเตอร์  
②. ชำระเงินค่าสมัครสอบภาษาอังกฤษ 250 บาท โดยโอนเงินค่าสมัครสอบและส่งหลักฐานการโอนเงินได้ทาง
 Email : [email protected]

③ สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ ตามวัน – เวลาที่กำหนด (หรือ ขอสอบแบบออนไลน์)
④ นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ รายงานตัวเพื่อขอรับใบสมัครนานาชาติและเอกสารประกอบอื่นๆ พร้อมชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ และเซ็นสัญญา  "โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ "
⑤ นักเรียนที่ได้รับคัดเลือก ลงเรียนหลักสูตรภาษาเพิ่มเติม (ถ้ามี) ตามที่  "โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ" ประเทศปลายทาง กำหนด

เมื่อคัดเลือก ผ่านแล้ว  ✔  
นักเรียนและผู้ปกครองเข้าฟังปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการปรับตัว การเข้าสังคม ตลอดจนการเตรียมตัวต่างๆ ในการเดินทาง และใช้ชีวิตในต่างประเทศ
* กำหนดการเดินทางไปเข้าร่วม  "โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ " ประมาณ สิงหาคม - กันยายน ซึ่งจะนัดหมายได้เมื่อนักเรียนได้รับการจัดสรรครอบครัวและโรงเรียนอุปถัมภ์แล้ว การเดินทางจะเดินทางตรงไปยังเมืองปลายทาง หรือเข้า ปฐมนิเทศในต่างประเทศแล้วแต่กรณี และเวลาที่เหมาะสม

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

Cultural Exchange, Academic Exchange และ Study Abroad Program ที่ต่างประเทศ ไปประเทศไหนได้บ้าง ?

▸ อเมริกา
▸ เยอรมนี
▸ แคนาดา
▸ นิวซีแลนด์
▸ ออสเตรเลีย
▸ อังกฤษ
▸ ยุโรป
(ฝรั่งเศส, อิตาลี, สวีเดน, นอร์เวย์, เดนมาร์ค ฟินแลนด์)
 นักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ
  061 432 4575
Line  : Dreamabroad 
 
นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา ,นักเรียนแลกเปลี่ยนนิวซีแลนด์ ,นักเรียนแลกเปลี่ยนแคนาดา, High School Exchange
 
จากรูปเป็น ประสบการณ์การแลกเปลี่ยนของน้องรมณ 
 
นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา  #นักเรียนแลกเปลี่ยนนิวซีแลนด์ #นักเรียนแลกเปลี่ยนแคนาดา  #นักเรียนแลกเปลี่ยนอังกฤษ

#นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา 
#นักเรียนแลกเปลี่ยนนิวซีแลนด์
#นักเรียนแลกเปลี่ยนแคนาดา  
#นักเรียนแลกเปลี่ยนอังกฤษ
#นักเรียนแลกเปลี่ยนออสเตรเลีย 
#HighSchoolExchange 

สนใจ เข้าร่วมโครงการ กรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
  Dream Abroad โทร 061 4324575 

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด