โรงเรียนมัธยมออสเตรเลีย
Australia High School

เรื่องมีอยู่ว่ามีผู้ปกครองถามมาว่า อยากส่งลูกอายุ 14-15 ปี ไปต่างประเทศ ควรส่งไปที่ไหนจะดี โรงเรียนมัธยมศึกษาออสเตรเลียดีไหม? 

โดยปกติโรงเรียนในประเทศออสเตรเลียจะแบ่งเป็นเป็นโรงเรียน แบบรัฐบาลและเอกชน โรงเรียนออสเตรเลียมีคุณภาพสูง ควบคุมโดยรัฐบาล  การรับนักเรียนจะพิจารณารับนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนโดยดูจากอะไรบ้างมาดูกัน  โดยทั่วๆไปจะรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นปีที่ 7 (Year 7) เป็นต้นไป 

 

ประเภทของโรงเรียนมัธยมในออสเตรเลีย

1. โรงเรียนมัธยมของรัฐบาล โดยส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียน Day School เรียกว่าโรงเรียนแบบเช้าไปเย็นกลับ 

2. โรงเรียนมัธยมเอกชน โรงเรียนมีทั้งแบบ Day School และ Boarding School (โรงเรียนประจำ )
ในแต่ละรัฐ จะมีหลักสูตรการเรียนการสอน และระบบการสอบเก็บคะแนนแตกต่างกันไป สามารถเอามาเทียบเกรดกันได้ เวลาสมัครเข้ามหาวิทยาลัยต่างรัฐของออสเตรเลีย  ▸ ข้อมูลรายชื่อ โรงเรียน แนะนำ
Q :  แยกโรงเรียนตามเพศ หรือ อายุอย่างไร
A :  แบ่งตามโรงเรียนหญิงล้วน ชายล้วน และ โรงเรียนสหศึกษา ขึ้นกับโรงเรียน

Q :   โรงเรียนพิจารณารับนักเรียนอย่างไร
A :   ดูจากเกรดและผลภาษาของนักเรียน

Q :  เด็กไทยไปเรียนมัธยมออสเตรเลีย ต้องมีผู้ปกครองไปดูแลระหว่างเรียนไหม

A : นักเรียนต่างชาติที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี  รัฐบาลออสเตรเลียกำหนดให้มี การ์เดียน (Guardian)
กรณีเป็นนักเรียนประจำ จะมีอาจารย์ผู้ดูแลนักเรียนต่างชาติ เป็นการ์เดียนให้ ทั้งนี้การ์เดียนอาจจะเป็นญาติ พี่ น้องที่อยู่ที่ออสเตรเลียก็ได้ แต่ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ออสเตรเลียกำหนด

Q :  การเดียน คือ ใคร
A :  ผู้ดูแล หรือ การ์เดียน (Guardian) การ์เดียนจะทำหน้าที่แทนผู้ปกครอง เมื่ออยู่ที่นั่น สำหรับนักเรียนในชั้นที่ต่ำกว่า Year 7 หรือในระดับประถมทางโรงเรียนจะพิจารณารับนักเรียนเป็นรายบุคคลไป ซึ่งจะต้องมีผู้ปกครองเดินทางไปอยู่ด้วย 

โรงเรียนมัธยมออสเตรเลีย High School ประเทศออสเตรเลีย
ข้อดีของ โรงเรียนมัธยมออสเตรเลีย

✔ หลักสูตรมัธยมออสเตรเลีย เป็นที่ยอมรับจากสถาบันชั้นนำเกือบทุกประเทศทั่วโลก
✔ โรงเรียนมัธยมที่ออสเตรเลีย ได้รับการรับรองคุณภาพการเรียนการสอน ที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่รัฐบาลออสเตรเลียกำหนด
✔ ออสเตรเลียเป็น ปลอดภัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี หากส่งลูกหลานไปเรียนต่อมัธยมออสเตรเลีย ผู้ปกครองจะมั่นใจได้ว่าลูกหลานจะได้เรียนและใช้ชีวิตอยู่อย่างปลอดภัย เหมาะแก่การศึกษา
✔ นักเรียนจะได้เรียนหลักสูตรการเรียนการสอน และ ทักษะต่างๆในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งได้ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนอย่างเต็มที่ ภาษาอังกฤษสำเนียงดีและได้เพื่อนเป็นนักเรียนออสเตรเลีย และนักเรียนต่างชาติคนอื่นๆในโรงเรียน

 ข้อจำกัดของ โรงเรียนมัธยมออสเตรเลีย

✔ หลักสูตรมัธยมออสเตรเลีย มีการคัดเลือกรับเข้านักเรียนตามเงื่อนไข เกรด และ ผลภาษาอังกฤษ
✔  ดูเงื่อนไขและ คุณสมบัติแต่ละโรงเรียน

 เรียนมัธยมออสเตรเลีย
มัธยมปลาย มัธยมต้น

Dream Abroad 
โทร 061 4324575 
เพิ่มเพื่อน Dreamabroad

หลักสูตรโรงเรียนมัธยมออสเตรเลีย

โรงเรียน มัธยมออสเตรเลียโดยส่วนใหญ่หลักสูตรจะประกอบด้วย 8 วิชาหลัก  ได้แก่
1. ภาษาอังกฤษ
2. คณิตศาสตร์
3. สังคมและสิ่งแวดล้อม
4. วิทยาศาสตร์
5. ศิลปะ
6. ภาษาต่างชาติ เช่น ภาษาที่ 3
7. เทคโนโลยีและการพัฒนา
8. สุขศึกษาและพลศึกษา

* ระหว่างเรียน นักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาต่างๆ ได้ตามความถนัด และ ความสนใจภายใต้การแนะนำของ Career Counselor ของโรงเรียน ร่วมกับ ผู้ปกครองการ์เดียน และผู้ปกครองที่ประเทศไทย

▸ โดยทั่วไปนักเรียนจะเลือกเรียนวิชาหลัก 4 -5 วิชา ซึ่งเป็นวิชาที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่นักเรียนต้องการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย
▸ สาขาวิชาที่นักเรียนจะเลือกเรียนและคะแนนสอบที่ได้ในระดับ Year 11 และ Year 12 นั้น จะนำมาใช้ในการยื่นสมัครเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย
▸ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย ไม่ใช้ระบบการสอบเข้า แต่จะใช้คะแนนจากการสอบปลายภาคที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการกลางของรัฐและคะแนนประเมินผลจากโรงเรียน เพื่อเทียบเข้าเรียนต่อในคณะ/ มหาวิทยาลัย ที่ต้องการ


เทอมโรงเรียนมัธยม ออสเตรเลียแบ่งอย่างไร?

▸  โรงเรียนที่ออสเตรเลีย จะมีเวลาของการเปิด ปิด ภาคเรียนแตกต่างกันไปตามแต่ละรัฐ   วันหยุดไม่ตรงกันในแต่ละเทอม 
 ปกติเทอมการศึกษาแรกของปี คือ เดือน กุมภาพันธ์  
▸  บางรัฐ โรงเรียนของออสเตรเลียจะแบ่งภาคการศึกษาเป็น 3 ภาค  แต่บางแห่งจะแบ่งเป็น 4 ภาค

ผลคะแนนภาษาอังกฤษขั้นต่ำเท่าไหร่ที่รับ?

▸  ก่อนรับนักเรียนควรมีผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 หรือ TOEFL iBT 50 สำหรับการสมัครเข้าเรียน Year 10 (หรือ ดูจากผลสอบ AEAS test)
▸  กรณีนักเรียนยังไม่มีผลสอบ สามารถลงเรียนหลักสูตร High School Preparation ในสถาบันภาษาเอกชน ซึ่งมีอยู่ทั่วไปได้ โดยบางโรงเรียน ยอมรับผลการสอบ จากศูนย์ภาษาเอกชน   โรงเรียนภาษา 

อยากเข้าเรียนแต่ไม่มั่นใจ ควรเรียนอะไรก่อนดี?

  หลักสูตรเตรียมความพร้อม High School Preparation  
 ▸     Browns English School เมืองบริสเบน และโกลด์โคสต์
▸      Oxford House College เมืองเมลเบิร์น และซิดนีย์

โรงเรียนมัธยมออสเตรเลีย High School ประเทศออสเตรเลีย

ค่าใช้จ่ายของโรงเรียนมัธยม ออสเตรเลีย 

ค่าเรียน 
     ▸ ค่าเรียนเริ่มต้นที่ $15,000 ถึง $35,000  ต่อปี

ค่าที่พัก
    ▸  ที่พักแบบ Homestay ประมาณ $200 - $370 AUD ต่อสัปดาห์ เริ่มต้นที่$ 8,000 AUD ต่อปี
   ▸  ที่พักแบบ Boarding อยู่ประจำพร้อมอาหาร  เริ่มต้นที่ $ 8,000-15,000 AUD ต่อปี

โรงเรียนมัธยมปลาย มัธยมต้น ออสเตรเลีย  (แนะนำ)


No School Name  City State Type
St Catherine's School Sydney Sydney NSW (หญิงล้วน)
2 Wenona School Sydney NSW (หญิงล้วน)
3 Ravenswood School for Girls Sydney NSW (หญิงล้วน)
4 The Moreton Bay Colleges Brisbane NSW (หญิงล้วน)
5 Walford Anglican School for Girls Adelaide NSW (หญิงล้วน)
6 Ballarat Grammar Melbourne NSW ( ชาย-หญิง)
7 Beaconhills College Melbourne NSW ( ชาย-หญิง)
8 Billanook College Melbourne NSW ( ชาย-หญิง)
9 Kilvington Grammar School Melbourne NSW ( ชาย-หญิง)
10 St Catherine's School Melbourne NSW (หญิงล้วน)
11 Scotch College Melbourne NSW (ชายล้วน )
12 Saint leonard college Melbourne NSW ( ชาย-หญิง)
13 Frederick Irwin Anglican School,  Mandurah WA ( )
14 Georgiana Molloy Anglican School, Busselton WA ( )
15 John Septimus Roe Anglican Community School, Mirrabooka WA ( )
16 John Wollaston Anglican Community School Kelmscott  WA ( )
17 Peter Carnley Anglican Community School Calista  WA ( )
18 Peter Moyes Anglican Community School Mindarie  WA ( )
19 St Georges Anglican Grammar  Perth WA ( )
20 St James’ Anglican School Alkimos  WA ( )
21 Stott's College  Melbourne NSW ( )
22 St Mark’s Anglican Community School Hillarys WA ( )
23 Swan Valley Anglican Community School Aveley WA
( )
24 Taylors High School Sydney
NSW
( )
25 Trinity Anglican College  Thurgoona  NSW ( )
061 4324575
เพิ่มเพื่อน Dreamabroad
โรงเรียนมัธยมออสเตรเลีย
อยากทราบ เงื่อนไข : การสมัคร ทักมาคุยกัน 
โรงเรียนมัธยมออสเตรเลีย High School ประเทศออสเตรเลีย

 

 สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด