โรงเรียนมัธยมในอังกฤษ ไฮสคูลประเทศอังกฤษ UK High School

  เรียนมัธยมประเทศอังกฤษ
 โรงเรียนอยู่ประจำคุณภาพสูง
 จบแล้วมีโอกาสเรียนต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก 
ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมเท่านั้น 


★ โรงเรียนมัธยมประเทศอังกฤษ
ผู้ปกครองคนไหนที่กำลังวางแผนหรือมองหาเส้นทางให้กับลูกสู่การได้เข้าไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยดังชั้นนำของโลกแล้วละก็ พี่ดรีมก็อยากจะขอเชิญชวนเข้าร่วมงานสัมมนาเรียนต่อมัธยมที่ประเทศอังกฤษได้สัมภาษณ์ตรงกับโรงเรียนมัธยมในประเทศอังกฤษอย่าง Adcote School และ Myddelton College โดยเนื้อหาในหลักสูตรจะเป็น GCSE, iGCSE และ A-Level เน้นการสอนรายวิชา STEM ภาษาอังกฤษ EAL (English Additional Language) สำหรับนักเรียนต่างชาติมีกิจกรรมช่วงเย็นให้เลือกมากมาย พร้อมมอบทุนการศึกษาสำหรับน้องๆที่มีผลการเรียนดีอีกด้วย 

โรงเรียนมัธยม ประเทศอังกฤษ
★ เรียนมัธยมที่อังกฤษ
Q : ปีที่ผ่านมามักจะมีผู้ปกครองถามว่าถ้าอยากส่งลูกอายุ14-15 ปี ไปต่างประเทศควรส่งไปที่ไหนดี โรงเรียนมัธยมศึกษาประเทศอังกฤษเข้ายากไหม ต้องสอบอะไรบ้างก่อนเข้าเรียน? โดยปกติโรงเรียนในประเทศอังกฤษมีระบบไหนบ้าง และสมัครเข้าโรงเรียนประเทศอังกฤษ ควรดูปัจจัยอะไรบ้าง ลองมาดูข้อมูลกัน
A : ระบบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่ประเทศอังกฤษเป็นแบบ Secondary School + Sixth Form College / College of Further Education

เรียนมัธยมที่อังกฤษ, มัธยมประเทศอังกฤษ, ไฮสคูลประเทศอังกฤษ

• ระบบการศึกษาในประเทศอังกฤษมีระบบการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานระดับโลก 
• พิจารณาการับนักเรียนจากผลการเรียน คะแนนภาษาอังกฤษ และ การสัมภาษณ์ *
• ระดับมัธยมศึกษารับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 14-18 ปี 

★ รายชื่อโรงเรียนมัธยมอังกฤษ นักเรียนแลกเปลี่ยนอังกฤษ
School City Note
Adcote School [ THAI ] Shrewsbury หญิงล้วน
Bosworth Independent School Northampton ชาย-หญิง
CATS UK School [THAI] Cambridge ชาย-หญิง
Guildhouse School London ชาย-หญิง
Myddleton College [ THAI ] Denbigh ชาย-หญิง
Worthgate School Canterbury ชาย-หญิง
โรงเรียนมัธยมประเทศอังกฤษ
ยังมีอีกหลายโรงเรียน 
Dream Abroad
061 4324575

เพิ่มเพื่อน Dreamabroad
★ โรงเรียนมัธยมประเทศอังกฤษ
รายชื่อโรงเรียนมัธยมในประเทศอังกฤษสำหรับนักเรียนอายุ 16-18 ปี Updated  !
▸ คอร์สเรียนภาษาประเทศอังกฤษ 
▸ โอกาสดีที่สุดของปีในการเรียนภาษา คลิกดูราคา

ระดับชั้น Year 9  การรับสมัคร
ระดับชั้น Year 10 – 11  ขึ้นกับโรงเรียน และ หลักสูตร
ระดับชั้น Year 12 – 13  ขึ้นกับโรงเรียน และ หลักสูตร
▸ การขึ้นชั้นเรียนในระดับมัธยมศึกษา เป็นการขึ้นชั้นเรียนต่อไปได้โดยอัตโนมัติไปจนถึงอายุ 16 ปี
▸ หลังจากจบชั้นทางกระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์ของอังกฤษจะกำหนดให้มีการทดสอบความรู้ความสามารถของเด็ก โดยคณะกรรมการอิสระซึ่งผลการทดสอบดังกล่าวจะถูกนำไปใช้พิจารณาเรื่องการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป
▸ การสอบวัดความรู้ความสามารถนี้มี 2 ระดับ โดยจะสอบประมาณมิถุนายน ถึง กรกฎาคม ของทุกปี

★ เรียนต่อประเทศอังกฤษระดับมัธยม GCSE

(General Certificate of Secondary Education)   
▸ การสอบระดับนี้จะสอบเมื่อนักเรียนมีอายุประมาณ 16 ปี ขึ้นไป
▸ นักเรียนเลือกสอบประมาณ 6-10 วิชา เช่น วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ ศิลปะ
▸ ผลการสอบผ่านดูจากผู้ที่สอบได้ Grade C ขึ้นไป
- เกรดจะแบ่งเป็น 7 ระดับ คือ Grade A, B, C, D, E, F, G
- นักเรียนที่สอบ GCSE ได้แล้ว (อย่างน้อย 5 วิชา)
- หากจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจะต้องศึกษาต่อประเทศอังกฤษอีกประมาณ 2 ปี ในระดับ A Level (Advanced Level)

โรงเรียนมัธยมที่อังกฤษ
ระดับ A Level (Advanced Level) 
▸ A level เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการของเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป
▸ A level มีวิชาให้เลือกกว่า 50 วิชา ส่วนใหญ่นักศึกษาในระดับ A Level จะลงเรียนเพียง 2-4 วิชา เพื่อที่จะได้ศึกษาแต่ละวิชาเชิงลึก
▸ วิชาที่นักศึกษาเลือกเรียนมักจะเกี่ยวข้องกับหลักสูตรหรือสาขาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
▸ ผลการสอบ A Level มี 5 ระดับ คือ A, B, C, D, E แต่ Grade ที่ได้ทั้ง 5 ถือว่าสอบผ่านทั้งหมด
▸ มหาวิทยาลัยอังกฤษ ส่วนใหญ่พิจารณารับผู้มีผลการสอบในระดับ C ขึ้นไปมหาวิทยาลัยระดับ Top บางแห่งอาจรับเฉพาะผู้ที่ได้คะแนนระดับ A และ B ในรายวิชาที่ระบุ

เรียนมัธยมที่อังกฤษ, มัธยมประเทศอังกฤษ, ไฮสคูลประเทศอังกฤษ

★ คุณสมบัติขั้นต่ำของการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัย
ส่วนใหญ่จะพิจารณาจากผลการสอบทั้ง 2 ระดับ ดังนี้
1. วิชา GCSE 3 วิชา และ GCE “A” Level 2 วิชา
2. วิชา GCSE 1 วิชา และ GCE “A” Level 3 วิชา
- หลังจากจบการศึกษาภาคบังคับเมื่อนักเรียนอายุ 16 ปี
- นักเรียนอังกฤษเลือกที่จะไม่ศึกษาต่อ หรือจะศึกษาต่อได้

★ เทอมของโรงเรียนมัธยมที่อังกฤษ
ภาคการศึกษาแบ่งเป็น 3 ภาค ดังนี้
① ภาคเรียนที่ 1 ฤดูหนาว (กันยายน – ธันวาคม)
② ภาคเรียนที่ 2 ฤดูใบไม้ผลิ (มกราคม – มีนาคม)
③ ภาคเรียนที่ 3 ฤดูร้อน (พฤษภาคม – กรกฎาคม)

การเตรียมตัวเพื่อสมัครเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ ควรเตรียมตัวล่วงหน้าอย่างน้อย 4-6 เดือน โดยการสอบเข้าจะเป็นการวัดระดับความรู้ใน วิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ รวมถึงมีการสอบสัมภาษณ์เพื่อวัดระดับการสื่อสารในภาษาอังกฤษ

★ รูปแบบที่พักโรงเรียนมัธยมอังกฤษ
①  หอพักอยูประจำ
②  โฮสแฟมิลี่ 

ค่าใช้จ่าย
THB
ค่าเล่าเรียน
 9 แสน - 1.5 ล้านบาท / ปี
ค่าที่พัก
 6 แสน - 1  ล้านบาท / ปี
ค่าใช้จ่ายนี้เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเรียนและที่พักโดยประมาณ ค่าใช้จ่ายจริงจะขึ้นกับชื่อเสียง ทำเลที่ตั้ง และ หลักสูตรโรงเรียนโดยเฉพาะ โรงเรียนประเทศอังกฤษบางแห่ง มีทุนการศึกษาส่วนลดสำหรับนักเรียนต่างชาติ
▸ คอร์สเรียนภาษาประเทศอังกฤษ โอกาสดีที่สุดของปี คลิกดูราคา

#มัธยมประเทศอังกฤษ #ไฮสคูลประเทศอังกฤษ


สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด