ทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ !!


University of Otago
มอบทุนการศึกษา "ระดับปริญญาตรี" 
✪ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ 220,000 - 770,000 บาท เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย..คลิก     
Facebook


Facebook


Facebook

★ Vice-Chancellor’s Scholarships for International Students
มอบให้กับนักศึกษาต่างชาติที่ได้ตอบรับเข้ามาเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ปี 2025 และ 2026 จะได้รับทุนค่าเล่าเรียนมูลค่า 10,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์หรือประมาณ 220,000 บาท ในปีการศึกษาแรก

★ University of Global Scholarships 
มอบให้กับนักศึกษาจากประเทศที่ระบุไว้เท่านั้น รวมถึงประเทศไทยด้วยจะได้รับทุนค่าเล่าเรียนในระดับปริญญาตรี ปี 2025 และ 2026 มูลค่า 15,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์หรือประมาณ 330,000 บาท ในปีการศึกษาแรก

★ University of Otago International Academic Excellence
มอบให้กับนักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม หรือมีผลงานด้านวิชาการที่โดดเด่น จะได้รับทุนสนับสนุนมูลค่า 35,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์หรือประมาณ 770,000 บาท แบ่งเป็นค่าที่พักในปีการศึกษาแรกประมาณ 20,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ และค่าเล่าเรียนในปีที่ 2 และ 3 ปีละ 7,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ 

หมายเหตุ นักศึกษาสามารถรับทุนนี้พร้อมกับทุน Vice-Chancellor’s Scholarships for International Students หรือ University of Global Scholarships ได้ (เช่น ได้รับทุนนี้ $35,000 และ ทุน University of Global Scholarships $15,000 รวมทั้งสิ้น $50,000)


Facebook

คุณสมบัติ
     • เป็นนักศึกษาต่างชาติ
     • จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย
     • IELTS 6.0 (ในแต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 5.5) หรือ TOEFL 80 (การเขียน ไม่ต่ำกว่า 20)

ค่าเล่าเรียนปกติ
     • ประมาณ $35,000 - $43,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์

ระยะเวลาหลักสูตร
     • 3 ปี (ยกเว้นสาขาวิชาด้านวิทยาศาตร์การแพทย์, เภสัชฯ และกายภาพบำบัด 4 ปี ด้านทันตแพทย์ 5 ปี ด้านการแพทย์และศัลยกรรม 6 ปี)


Facebook


Facebook


Facebook


Facebookสอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด