เรียนและทำงานออสเตรเลีย


การเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร Certificate หรือ Diploma ในออสเตรเลียจะมีเปิดสอนในสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐบาลและ เอกชน โดยในสถาบันของรัฐบาลมีชื่อเรียกว่า TAFE ในขณะที่ของเอกชนจะทำในนามของ College หรือ Institute

คอร์สเรียนสายอาชีพ ออสเตรเลียชาวออสเตรเลียนิยมเรียนต่อใน TAFE กันมากเพราะหลังจากจบหลักสูตรเฉพาะทางแล้วก็ออกไปทำงานสามารถนำไปประกอบอาชีพได้เลยค่าตอบแทนของคนที่จบจาก TAFE ก็ไม่ได้น้อยไปกว่าคนที่จบปริญญาจากมหาวิทยาลัยของ ออสเตรเลียเลยแถมค่าเรียนก็ไม่สูงเท่าระดับมหาวิทยาลัย

★ หลักสูตร Certificate VS Diploma  
เรียนและทำงานออสเตรเลีย

★ ค่าแรงในการทำงานออสเตรเลีย
การคำนวณค่าแรงของออสเตรเลียจะคำนึงถึงองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น การทำงานที่มีความเสี่ยงจะได้ค่าตอบแทนที่สูง และ มีสวัสดิการดูแลดีมากการสมัครเรียนใน TAFE โดยทั่วไปจะเปิดเรียนกัน 2 เทอม คือ
① ช่วงกุมภาพันธ์
② ช่วงกุกรกฎาคม 

เรียนและทำงานออสเตรเลีย เรียนสายอาชีพ ออสเตรเลีย ต่างประเทศ เรียนและทำงานต่างประเทศ

ทั้งนี้ยังมีหลักสูตรเรียนสายอาชีพ Certificate และ Diploma ออสเตรเลีย ที่เปิดสอนในสถาบันอีกหลายแห่งแต่ละแห่งมีข้อดีข้อสียแตกต่างกันไป โดยสถาบันเอกชนออสเตรเลียจะมีรอบวันเปิดเรียนที่มากกว่าเช่น 4 เทอมต่อปี และ เพื่อนร่วมชั้นเรียนมักจะเป็นนักเรียนต่างชาติเป็นส่วนใหญ่จะทำให้ง่ายต่อการปรับตัว โดยคอร์สจะมีตั้งแต่งานด้านบริหารธุรกิจ บัญชี การโรงแรม ทำอาหาร ดูแลเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

★ คอร์สระดับวิชาชีพที่ออสเตรเลียเรียนและทำงานออสเตรเลีย

- Certificate I – IV 
- Diploma
- Advance Diploma

★ ตัวอย่างสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตร
▸ TAFE Queensland เป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมที่ใหญ่ที่สุดและมีประสบการณ์มากที่สุดในควีนส์แลนด์
Holmeglen Melbourne สถาบันของรัฐขนาดใหญ่ที่เมลเบิรน์ ออสเตรเลีย 
ACD Melbourne สถาบันสอนทางด้านครีเอทีพ และ ดีไซน์ของเมล์เบริน์ ราคาไม่แพง 
Impact Melbourne หลักสูตรชงกาแฟ จบมาได้ประกาศนียบัตรทำงานได้ คอร์สสั้นๆ
▸ Shaftons ฺBrisbane หลักสูตรดูแลเด็ก ภาวะผู้นำ และ การจัดการโปรเจค 
Greystone Sydney หลักสูตรบริหารธุรกิจ การตลาด ภาวะผู้นำ เรียนน้อยราคาไม่แพง
IH Sydney หลักสูตรครูภาษาอังกฤษ

★ ทำงานได้เงิน ได้เที่ยว ได้ภาษาที่ออสเตรเลีย
- เรียนภาษาระยะสั้น-ยาว คอร์สวิชาชีพเลือกสาขาที่ต้องการได้ 
เรียนและทำงานออสเตรเลีย

หลักสูตร มีให้เลือกหลายเมือง ราคาประหยัด สถาบันของรัฐบาล และ เอกชนจัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมในหลากหลายอุตสาหกรรมตั้งแต่ใบรับรองระดับเริ่มต้นไปจนถึงปริญญาตรีในกว่า 50 แห่งในควีนส์แลนด์ TAFE มีวิทยาเขตมากมายตั้งอยู่ทั่วในหลายรัฐ วิธีการสอนเป็นแบบผสมผสานทั้งทฤษฎี การปฏิบัติและการฝึกอบรมอีกทั้งอาจารย์ที่สอนที่สถาบันแห่งนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญจากสายงานต่างๆอีกด้วย

★ เกณท์การสมัครเข้าเรียนคอร์สวิชาชีพ
✔ จบการศึกษาระดับมัธมศึกษาปีที่ 6 เทียบเท่า หรือ สูงกว่า
✔ IELTS 5.5 (no Band< 5.0)

★ สำหรับน้องๆ ที่ไม่มีคะแนนภาษา
▸ สามารถเรียนโปรแกรม English for Academic Purposes เพื่อช่วยให้เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษให้ถึงระดับที่ต้องการ และ สามารถสอบภายในหลังจากจบคอร์สภาษา เพื่อเข้าเรียนโปรแกรมที่ต้องการได้โดยไม่ต้องสอบ IELTS ใหม่

★ โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษ
▸ ค่าสมัครเรียนราคาพิเศษ
▸ เวลาเรียนยืดหยุ่น เริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์
▸ คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ลงเรียนในกรณีที่ภาษาอังกฤษยังไม่เพียงพอ

★ เรียนและทำงานออสเตรเลีย
- หลักสูตรวิชาชีพ และระยะเวลาเรียน
หลักสูตร ค่าเรียน ค่าเรียนเฉลี่ย (บาท)
Certificate II in Carpentry [96 สัปดาห์] $10,000-$18,000 450,000
Certificate III in Painting [96 สัปดาห์] $10,000- $18,000 450,000
Certificate IV of Business [64 สัปดาห์] $6,000 - $8,000 150,000
Diploma in Commercial Cookery [2 ปีครึ่ง] $20,000- $34,000 750,000
Diploma in Marketing Comunication [2 ปี] $18,000- $20,000 450,000
ค่าเรียนขึ้นกับระยะเวลาหลักสูตร และ ประเภทของสถาบันโดยปกติค่าเรียนใน TAFE ออสเตรเลียจะสูงกว่าในสถาบันเอกชนที่สอนวิชาชีพ เนื่องจากเป็นสาขาวิชาชีพที่เป็นที่ต้องการและสามารถนำไปต่อยอดได้จริงในทางวิชาการหลักสูตรเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถที่จะนำความรู้และความสามารถไปใช้ในการทำงานได้จริง และ เป็น Univeristy pathway ในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ การเรียนการสอนจะเน้นการปฏิบัติ การลงมือทำจริงมากกว่าการเรียนแบบทฤษฎี แต่หากเป็นการเรียนในสถาบันเอกชน จะเน้นเรียนจำนวนชั่วโมงไม่มากและเน้นทำงานที่ออสเตรเลีย 

★ ระยะเวลาเรียน
▸ หลักสูตรมีระยะเวลาของคอร์สเรียนมีตั้งแต่ 6 เดือน – 2 ปี

เรียนและทำงานออสเตรเลีย
Dream Abroad 
โทร 061 432 4575 
เพิ่มเพื่อน Dreamabroad  
Line : 
Dreamabroad

★ ตัวอย่างหลักสูตรสายอาชีพที่ออสเตรเลีย
▸ การโรงแรม Hospitality
▸ บริหารธุรกิจ ไอที บัญชี Business,
▸ การโรงแรม Tourism
▸ ทำอาหาร Cookery, Patisserie
▸ ดูแลเด็กเล็ก Childcare
▸ แฟชั่น Fashion design
▸ การค้า Merchandise
▸ ยานยนต์ Automotive
▸ Fine Arts
▸ Graphic Design
▸ Florist, Make up
▸ Hairdressing
▸ Sports & Fitness
▸ Aged care
▸ Community Services
▸ Flight Attendance

★ หลักสูตรประกาศนียบัตร
▸ หลักสูตรเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียน นำความรู้และความสามารถไปใช้ในการทำงานได้จริง
▸ เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นได้การเรียนการสอนจะเน้นการปฏิบัติ การลงมือทำจริงมากกว่าการเรียนแบบทฤษฎี
การทำงานระหว่างเรียน : นักศึกษาสามารถทำงาน Part Time ได้ถึง 40 ชั่วโมงต่อ 2 สัปดาห์ ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

★ การทำงานหลังจบการศึกษา
หลักสูตรนี้นักเรียนยังไม่สามารถต่อวีซ่าทำงานหลังจบการศึกษาได้

★ สถาบันที่เปิดสอนหลักสูตร Certificate & Diploma
No. School Name City
1 Shafston International College Brisbane
2 Greystone College Sydney
Melbourne
Brisbane
Adelaide
3 IH - International House Sydney city
Bondi
Melbourne
Darwin
4 IH - International House (ALS) Brisbane
5 Holmes Education Group Sydney
Melbourne
Brisbane
Gold Coast
6 Kingston Institute Australia Sydney
7 TAFE Queensland Brisbane
Gold Coast
Sunshine Coast
8 Australian Design College Melbourne
9 Browns Professional Brisbane,
Gold Coast
10 Holmesglen  Melbourne
* สอบถามเพิ่มเติมเรียนสายอาชีพ สำหรับโรงเรียนและเมืองที่ไม่ได้อยู่ในตาราง 

★ หลักสูตรวิชาชีพ 
▸ TAFE Queensland เป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมที่ใหญ่ที่สุดและมีประสบการณ์มากที่สุดในควีนส์แลนด์
▸ ACDC Melbourne สถาบันสอนทางด้านครีเอทีพ และ ดีไซน์ของเมล์เบริน์ ราคาไม่แพง 
▸ Impact Melbourne หลักสูตรชงกาแฟ จบมาได้ประกาศนียบัตร ทำงานได้ คอร์สสั้นๆ
▸ Shaftons ฺBrisbane หลักสูตรดูแลเด็ก ภาวะผู้นำ และ การจัดการโปรเจค 
▸ Greystone Sydney หลักสูตรบริหารธุรกิจ การตลาด ภาวะผู้นำ เรียนน้อยราคาไม่แพง
▸ IH Sydney หลักสูตรครูภาษาอังกฤษ มีให้เลือกหลายเมือง ราคาประหยัด

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด